UN BLOC MONOGRÀFIC PER APROPAR-SE A LA MAÇONERIA


LÈXIC, ORGANITZACIÓ I TENDÈNCIES

La Maçoneria té el seu propi lèxic i, fins i tot, la seva pròpia grafia encara que aquesta no és d’ús freqüent i només s’utilitza per transcriure lemes o certs títols; així mateix, té una fórmula pròpia per indicar les dates [1].

En els registres interns de l’Orde, el nom d’una Lògia ve antecedit per la notació “R.·.L.·.” que són les inicials de les paraules “Respectable Lògia” en abreviatura maçònica (.·.), característica que no és adquirida per mèrit ni concessió especial; totes les Lògies Maçòniques són així reconegudes pel fet de basar-se en objectius nobles. Seguidament, s’adjunta un nombre ordinal que representa la seqüència d’entrada en una federació. A continuació, es llegeix “a l’Or.·. de” i seguidament la població en la qual la Lògia té la seva seu i local de reunió; “Or.·.” (Orient) prové de la nostra simbologia, ja que l’Orient és l’Est, el punt cardinal per on apareix la llum del dia per vèncer la foscor. Com a exemple, podem recordar una Lògia que va estar federada en el Grande Oriente Español: “R.·.L.·. Gesoria núm. 56, a l’Or.·. de Sant Feliu de Guíxols”; en aquesta Lògia, el 10 de maig de 5900.·. va ser iniciat Josep Irla, President de la Generalitat de Catalunya a l’exili (1940-1954). (5900.·. es datació maçònica i equival al 1900 del calendari profà).

Des del moment de la seva iniciació, tot Maçó rep el tractament de Germà (abreujat G.·. o Gna.·.) i així és anomenat en les nostres reunions rituals i en documents i textos d’ordre intern.

Quant a les Federacions de Lògies, se les denomina Gran Lògia (G.·.L.·.), Gran Orient (G.·.Or.·.) o bé, genèricament, Obediència (Ob.·.).

Els plurals abreviats es formen mitjançant la repetició de la primera lletra, ambdues en majúscula (RR.·.LL.·., GG.·., OOb.·., etc.).

Maç.·. és abreviatura de Maçoneria.

L.·.I.·.F.·. correspon a l’abreviatura de: Llibertat-Igualtat-Fraternitat.

G.·.L.·.S.·.E.·. equival a Gran Lògia Simbòlica Espanyola, col·loquialment coneguda per “La Simbòlica”.

Tot Maçó en actiu ha d’estar adscrit a un grup bàsic o R.·.L.·.. Les reunions rituals d’una Lògia reben el nom de Tinguda (Tin.·.). Les Lògies s’afilien lliurement a una Federació Maçònica o Ob.·.. Les OOb.·. es reconeixen pel tipus de Maçoneria o tendència (s’explica més endavant) en la qual es defineixen.

Qui presideix una Lògia és el/la Venerable Mestre (V.·.M.·.) i qui presideix una Obediència o Federació de Lògies rep el títol de Gran Mestre (G.·.M.·.).

El signe dels tres punts (.·.) és un dels més utilitzats pels Maçons; és senyal d’abreviatura i alguns la utilitzen com a final de rúbrica o el graven en objectes personals. Per als Maçons, simbolitza l’equilibri i evoca les nostres trilogies (Llibertat-Igualtat-Fraternitat, Salut-Força-Unió, etc.).

A títol de curiositat: molts Maçons que pertanyien als exèrcits napoleònics es tatuaven tres punts en la planta del taló del seu peu esquerre per, en cas de morir en batalla, ser reconeguts com a tals.


[1] D’ara endavant, en el text utilitzarem el lèxic Maçònic i les seves abreviatures