UN BLOC MONOGRÀFIC PER APROPAR-SE A LA MAÇONERIA


LA FILIACIÓ MAÇÒNICA. QUI ÉS MAÇÓ?

En una entrevista radiofònica realitzada al Maçó Roger Leveder quan era Gran Mestre de la Gran Lògia Simbòlica Espanyola, se li va preguntar, amb certa intenció de buscar el sensacionalisme: “Podria vostè donar el nom de tres maçons actuals?”. La resposta va ser: “Sí. Prefereix homes o dones?”. El periodista va contestar: “Tots dos”. Va rebre per resposta: “Juan García, María Martínez i José López”. El periodista va insistir: “I aquestes persones, qui són?”. Leveder va respondre: “Tres Maçons actuals”.

Els Maçons no acostumem a identificar-nos com a tals fora de l’Orde Maçònic, encara que disposem de total llibertat per fer-ho en el moment i davant de qui vulguem, però sempre tenint per norma l’absoluta discreció sobre la condició Maçònica aliena.

La condició de Maçó és personal i intransmissible; s’obté mitjançant l’Acte Ritual Iniciàtic que realitza un grup, una Lògia al voltant d’una persona a la qual denominem Postulant.

El Postulant no haurà estat mai seleccionat ni induït a ser-ho per la Maçoneria, ho és per pròpia i lliure voluntat i per haver signat un escrit –una Sol·licitud d’Iniciació a la Maçoneria-, que és de caràcter personal, intransferible i que no es pot delegar.

La Maçoneria agraeix l’interès correcte que pugui despertar, encara que no tots els sol·licitants arriben a ser Iniciats.

Basant-nos en el primer text constitucional de la Maçoneria (1723) i en les seves esmenes posteriors no dogmàtiques, avui podríem definir, d’una forma senzilla, la Maçoneria liberal com a “Associació de Persones Lliures i de Bons Costums”. Seria difícil de trobar algú que no admeti aquesta definició sobre si mateix; no obstant això, l’Orde demanda certs nivells de capacitació civil, concepcions ètiques i coneixement del fet Maçònic.

A títol merament anecdòtic, sàpiga, benvolgut/da lector/a que, a Lògies de la Gran Lògia Simbòlica Espanyola, han sol·licitat el seu ingrés des d’un noi de 14 anys a una senyora de 88, des de qui dedica en forma altruista el seu temps lliure a tasques d’integració social fins a qui manté i defensa idees xenòfobes, des del molt informat que coneix els nostres detalls a qui busca poders màgics. Ja es pot imaginar els que van ser rebutjats. Quant al noi, va ser amablement “no admès”; temps després va tornar a sol·licitar-ho i va ser Iniciat amb 24 anys. La dama gairebé nonagenària va ser Maçona la resta de la seva vida.

Hi ha la possibilitat que el conductor de l’últim autobús que vostè ha agafat o el seu metge de capçalera o una companya de feina siguin Maçons; i si és així, ho és per dues raons ineludibles: La primera és per haver estat Iniciat per una Lògia reconeguda i la segona consisteix en ser considerat, pels Maçons, com a tal; així s’obté i es manté la condició de Germà o Germana Maçó i el document personal que ho acredita.

La primera de les condicions, la Iniciació, requereix d’un reconeixement previ per ambdues parts (Postulant i Maçoneria). La Maçoneria comença el seu procés d’apropament en el moment de la recepció de qualsevol Sol·licitud Personal d’Iniciació i intenta conèixer els motius d’interès del sol·licitant, així com les seves expectatives en relació amb l’Orde. El nostre mètode per aconseguir-ho és a través d’entrevistes, generalment tres, entre el/la sol·licitant i diferents membres de la Lògia, un rere l’altre. Posteriorment, cada entrevistador fa un informe que serà llegit i debatut davant el ple de la Lògia; finalment, els seus membres expressaran la pròpia impressió, mitjançant votació, sobre la idoneïtat del sol·licitant per concedir-li o no la Iniciació. Durant tot aquest procés i fins i tot durant la pròpia Cerimònia d’Iniciació, el Postulant està informat que en qualsevol moment pot detenir-se i decidir no culminar el fet; si així ocorregués, se l’acompanyarà a la sortida, se l’acomiadarà respectuosament i la Lògia continuarà amb el seu funcionament habitual.

El que una Sol·licitud d’Iniciació sigui rebutjada no implica cap descrèdit pel sol·licitant ni acostuma a ser ad vitam. En moltes ocasions és per circumstàncies d’edat insuficient o per concepcions errònies sobre l’Orde i, fins i tot, s’ha donat el cas d’una interpretació equivocada per part de la pròpia Lògia. Tot això és modificable i corregible. Sol·licitar la Iniciació Maçònica és un acte repetible.

“És més difícil entrar-hi que sortir-ne”; aquest axioma referent a la Maçoneria és totalment cert. Per causar baixa de l’Orde solament es requereix expressar la voluntat personal de fer-ho i no per això es perd la condició de Germà o Germana; simplement, es queda exclòs del dret de participació a la Lògia, encara que ocasionalment se la pot visitar i assistir a les seves reunions o Tingudes i sol·licitar la tornada activa en qualsevol moment.

Quant a la segona condició, exposarem un cas real: Tant l’expresident de Xile Salvador Allende com l’exdictador xilè Augusto Pinochet van ser Iniciats en Maçoneria i amb això se’ls va reconèixer com a Germans Maçons; no cal exposar a quin, de tots dos, li va ser retirat aquest reconeixement.

En determinats mitjans de comunicació -sensacionalistes o tendenciosos afins a determinats colors polítics-, s’ha apuntat la possibilitat i, fins i tot, en ocasions s’ha assegurat, que membres destacats del Govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero i el Rei d’Espanya són Maçons. Qui això escriu no en té constància, però sí afegeix “no conèixer a tots aquells que han estat Iniciats en l’Orde”; no obstant això, garanteix “que si alguna d’aquestes persones sol·licités l’ingrés a la Maçoneria Liberal rebria igual tracte i seguiria el mateix procés que qualsevol altre ciutadà”.