UN BLOC MONOGRÀFIC PER APROPAR-SE A LA MAÇONERIA


AUTODEFINICIÓ

Iniciarem aquest passeig per la Maçoneria facilitant-li una definició, no formulada sobre la base d’un projecte a desenvolupar sinó com la narració d’una realitat percebuda pels que la integrem.

Maçoneria: “Institució de caràcter iniciàtic, mètode progressiu i ànim progressista, amb finalitat filosòfica i filantròpica, que té per objectiu la recerca de la veritat, l’estudi de l’ètica i la pràctica de la solidaritat. Facilita l’enriquiment intel·lectual mitjançant el diàleg i la reflexió promoguts des de la diversitat dels seus membres i s’agermana amb tota la humanitat treballant en la recerca de la felicitat a través del desenvolupament intel·lectual, ètic i social”.